Postanowieniem Prezydenta RP z 20.01.2021 Koledze
dr hab. inż. Markowi Kisiel-Dorohinickiemu
Dyrektorowi Instytutu Informatyki AGH,
został nadany tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

W imieniu Oddziału Małopolskiego PTI serdecznie gratulujemy Koledze
i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

Warto przy okazji wspomnieć, ze Kol. Marek Kisiel-Dorohinicki jest
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OM PTI i członkiem Rady Naukowej PTI.


Udostępnij tą wiadomość: