Postanowieniem Prezydenta RP z 20.01.2021 Koledze dr hab. inż. Markowi Kisiel-DorohinickiemuDyrektorowi Instytutu Informatyki AGH, został nadany tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. W imieniu Oddziału Małopolskiego PTI serdecznie gratulujemy Koledzei życzymy wielu kolejnych sukcesów. Warto przy okazji wspomnieć, ze Kol. Marek Kisiel-Dorohinicki jestprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej OM PTI i członkiem Rady Naukowej PTI.Czytaj dalej..

Koleżanki i Koledzy, w naszym menu pojawiła się nowa kategoria „Warto odwiedzić”, w której chcemy promować prowadzone przez Państwa blogi i strony o tematyce informatycznej. Zachęcamy Państwa do zgłaszania do nas swoich stron i propozycji. Jako pierwszy dodajemy blog prof. Ryszarda Tadeusiewicza, naszego członka honorowego. Zapewne już Państwo znają go, gdyż w publikacjach na naszej stronie niejednokrotnie odwoływaliśmy się do myśli profesora. ŻyczymyCzytaj dalej..