Z ogromną przyjemnością zapraszamy na najbliższe Konwersatorium Oddziału Małopolskiego PTI, zaplanowane na dzień 17 lutego 2022 r. – czwartek o godzinie 18.00 via Webex.

Tematem wystąpienia oraz dyskusji będą „Symulacje komputerowe propagacji zanieczyszczeń w Małopolsce” w referacie Macieja Paszyńskiego z Instytutu Informatyki AGH.

Rejestracja nie jest wymagana.

Link podamy do spotkania: https://zg-pti.webex.com/zg-pti/j.php?MTID=m3443bd4675867740ceb0546eef99f460

Streszczenie

Jednym z głównych wyzwań cywilizacyjnych człowieka jest zanieczyszczenie powietrza, które stanowi problem środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, prawie 90 proc. ludzi żyje w warunkach złej jakości powietrza, co jest przyczyną ponad 4 mln zgonów
rocznie.

Obraz PublicDomainPicturesPixabay

Symulacje komputerowe propagacji zanieczyszczeń mogą mieć bardzo ciekawe i ważne zastosowania. W wirtualnej przestrzeni modelowanej na komputerze generujemy siatkę obliczeniową przybliżającą ukształtowanie terenu. Następnie w przestrzeni wirtualnej nad takim terenem za pomocą smukłych funkcji, splajnów, przybliżamy koncentracje zanieczyszczeń. Obrazowo symulacje taką przedstawić można jako rozpinanie takich tkanin, które opisują nam koncentracje zanieczyszczeń w różnych punktach przestrzeni. Tkaniny takie rozpinamy za pomocą takich niewidzialnych haczyków. To w jaki sposób rozpinać nasze „wirtualne tkaniny” tak, żeby opisywały one wiernie zmiany koncentracji zanieczyszczeń w czasie, to opisują nam równania różniczkowe adwekcji-dyfuzji-reakcji. Adwekcja opisuje ruchy powietrza, które przemieszczają zanieczyszczenia, dyfuzja opisuje samoistne rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, opisujemy też reakcje chemiczne między składowymi zanieczyszczeń.

Podczas Konwersatorium zaprezentowane zostaną metody bazujące na analizie izogeometrycznej oraz adaptacyjnych gramatykach grafowych służące do przeprowadzania symulacji komputerowych propagacji zanieczyszczeń. Omówione zostaną trudności związane z przeprowadzaniem takich symulacji i ich możliwe zastosowania. Opisane zostaną również symulacje komputerowe i pomiary eksperymentalne procesu usuwania zanieczyszczeń za pomocą działka atmosferycznego, będące przedmiotem badań naukowców z AGH.

O prelegencie

Maciej Paszyński jest profesorem informatyki w Instytucie Informatyki AGH. Jest prekursorem metody analizy izogeometrycznej w Polsce. W 2021 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepszą książkę informatyczna za e-podręcznik „Klasyczna i izogeometryczna metoda elementów skończonych” [https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/31]. Jest współautorem ponad 160 artykułów indeksowanych w SCOPUS. Współpracuje z badaczami z USA, Hiszpanii, Australii i Chile. Regularnie od 2005 roku odwiedza Instytut Odena na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. Jest edytorem „Journal of Computational Science” oraz współprzewodniczącym serii konferencji „International Conference on Computational Science”. Prowadzi grupę badawczą Algorytmów i Systemów Adaptacyjnych a2s.agh.edu.pl. Wypromował 7 doktorantów.


Udostępnij tą wiadomość: