Oddział Małopolski PTI i Koordynator Produktu ECDL CAD we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL CAD. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL CAD.
Szkolenie odbędzie się 29 października 2015 godz.14.00-17:30 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków (I piętro).

Zainteresowanych proszę o kontakt: Beata Baziak b.baziak(at)bis.krakow.pl tel: 12 2927890 w 24.

Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:

  • Zgłosiła swój akces bycia Egzaminatorem poprzez wypełnienie i przesłanie do Koordynatora ECDL CAD Kartę Rejestracji Egzaminatora ECDL CAD;
  • Udokumentuje co najmniej 3-letnie doświadczenie w praktyce profesjonalnej (zawodowej) lub dydaktycznej w narzędziach CAD. Dokumenty należy przesłać faxem (12 292 78 90) lub mailem do Koordynatora ECDL CAD bohdan.lisowski(at)ecdl.pl.
  • Jest Egzaminatorem podstawowego ECDL Core lub jest członkiem PTI lub posiada rekomendacje Koordynatora (Regionalnego, Ogólnopolskiego lub Produktu) ECDL.
  • Posiada certyfikat ECDL CAD lub certyfikat Autodesk Approved Instructor Certificate lub Autodesk Certified Professional lub analogiczny (ale nie Autodesk Certificate of Completion).

Egzamin ECDL CAD można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL CAD lista na stronie: www.ecdl.pl
Egzaminy ECDL CAD w Krakowie można zdać w Laboratorium przy KCE po ustaleniu terminu z egzaminatorem. Proszę o kontakt z egzaminatorem Beata Baziak b.baziak(at)bis.krakow.pl, tel:12 2927890 w 24.

Oryginały Karty Rejestracji Egzaminatora, ksero certyfikatu ECDL-CAD, potwierdzenie dowodu wpłaty oraz udokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy (lub dydaktyce) w narzędziach CAD należy przesłać pocztą na adres Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego:
ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków lub przywieźć na szkolenie.

Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi:

  • 492,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla osób nie posiadających uprawnień ECDL
  • 246,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla egzaminatorów ECDL

Uwaga osoby posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL uczestniczą w szkoleniu od godz. 15:30.

Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL

Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: b.baziak(at)bis.krakow.pl.

Dokumenty zgłoszeniowe:

  • karta zgłoszenia;
  • dowód wpłaty;
  • kserokopie certyfikatu ECDL CAD (w przypadku zdanych egzaminów, które są widoczne w systemie eECDL proszę jedynie o taką informację).

Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem na adres: b.baziak(at)bis.krakow.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.
Bohdan Lisowski
Koordynator Produktu ECDL CAD


Udostępnij tą wiadomość: