Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL.
Szkolenie odbędzie się 29 października 2015 godz.14.00-20:30 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków (I piętro).
Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie https://ecdl.pl/node/3332
Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka(at)ecdl.pl (502-390-129).

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL jest posiadanie:

 • jednego z certyfikatów ECDL CORE lub START lub BASE lub STANDARD

LUB

 • minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Przesłanie na adres beata.chodacka(at)ecdl.pl zgłoszenia zawierającego 4 załączniki:
  • wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (do pobrania z https://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf. Oryginał należy przynieść na szkolenie;
  • wypełnione Karty Rejestracji Egzaminatora (do pobrania z www.ecdl.pl/images/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie;
  • potwierdzenie umiejętności merytorycznych: kopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera;
  • CV.
 2. W przypadku kandydatów spoza województwa małopolskiego należy przesłać rekomendację Koordynatora Regionalnego ze SWOJEGO Regionu (ze względu na miejsce zamieszkania).
 3. Wysłanie (przed szkoleniem) skanu potwierdzenia przelewu na adres beata.chodacka(at)ecdl.pl.

Odpłatność wynosi 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki konieczne uregulowane składki za bieżący rok).
Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL

Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.
Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: beata.chodacka(at)ecdl.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka beata.chodacka(at)ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany)
Tel. 502 390 129
Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce


Udostępnij tą wiadomość: