Oddział Małopolski PTIKoordynator Produkty ECDL CAD we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL CAD. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL CAD.

Szkolenie odbędzie się 10 czerwca 2014 godz.11:30-16:00 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Smoleńsk 25.

Zainteresowanych proszę o kontakt Beata Baziak b.baziak@bis.krakow.pl 12 2927890 w 24.

Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:

 • zgłosiła swój akces bycia Egzaminatorem poprzez wypełnienie i przesłanie do Koordynatora ECDL CAD Kartę Rejestracji Egzaminatora ECDL CAD http://www.ecdl.malopolska.pl/Download/karta_egzaminatora_ecdlcad.doc
 • udokumentuje co najmniej 3-letnie doświadczenie w praktyce profesjonalnej (zawodowej) lub dydaktycznej w narzędziach CAD. Dokumenty należy przesłać faxem (12 292 78 90) lub mailem do Koordynatora ECDL CAD bohdan.lisowski@ecdl.pl
 • jest Egzaminatorem podstawowego ECDL Core lub jest członkiem PTI lub posiada rekomendacje Koordynatora (Regionalnego, Ogólnopolskiego lub Produktu) ECDL.
 • posiada certyfikat ECDL CAD lub certyfikat Autodesk Approved Instructor Certificate lub Autodesk Certified Professional lub analogiczny (ale nie Autodesk Certificate of Completion).

Członkami zwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego mogą być osoby które:

 • ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań,
 • mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką,
 • studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynając od trzeciego roku studiów,
 • posiadają pozytywną opinię dwóch członków wprowadzających.

Egzamin ECDL CAD można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL CAD lista na stronie: www.ecdl.pl
Egzaminy ECDL CAD w Krakowie można zdać w Laboratorium przy KCE w każdy piątek lub w innym umówionym terminie.
Proszę o kontakt z egzaminatorem Beata Baziak b.baziak@bis.krakow.pl 12 2927890 w 24.
Oryginały Karty Rejestracji Egzaminatora, ksero certyfikatu ECDL-CAD, potwierdzenie dowodu wpłaty oraz udokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy (lub dydaktyce) w narzędziach CAD należy przesłać pocztą na adres Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego:
ul. Smoleńsk 25, 31-108 Kraków lub przywieźć na szkolenie.

 

Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi

Odpłatność wynosi :

– 492,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla osób nie posiadających uprawnień ECDL

– 246,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla egzaminatorów ECDL.

Uwaga osoby posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL uczestniczą w szkoleniu od godz. 13:00.

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: b.baziak@bis.krakow.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

 • karta zgłoszenia
 • dowód wpłaty;
 • kserokopie certyfikatu ECDL CAD. W przypadku zdanych egzaminów, które są widoczne w systemie eECDL proszę jedynie o taką informację.

Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem b.baziak@bis.krakow.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Bohdan Lisowski

Koordynator Produktu ECDL CAD


Udostępnij tą wiadomość: