Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje  szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Core (7 modułów), Base (4 moduły, w tym 2 inne niż w ECDL Core), e-Citizen oraz ECDL Standard 3 moduły: Grafika menadżerska i prezentacyjna, Bazy danych, IT Security.

Szkolenie odbędzie się  10 czerwca 2014 godz.11:00-16:15 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym  w Krakowie ul. Smoleńsk 25.

Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka(at)ecdl.pl  (502-390-129).
Aby zostać egzaminatorem ECDL należy spełniać następujące wymagania:


1. Zawodowe:

  • członek PTI,

albo

  • nauczyciel informatyki, legitymujący się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki,  wykładowca IT wyższych uczelni (zaświadczenie /dyplom, potwierdzenie od Dyrektora Szkoły, umowa  o pracę/dzieło/zlecenie),

albo

  • IT trener w firmie szkoleniowej (co najmniej 2 lata, uprawnienia do wykładania lub potwierdzenie z firmy szkoleniowej, umowa o pracę/dzieło/zlecenie).

2. Wykształcenie/rekomendacje:

3. Merytoryczne:

  • Posiadać certyfikat BASE  lub START,

albo

  • co najmniej dwa certyfikaty ADVANCED

Egzaminatorzy ECDL, którzy uzyskali uprawnienia przed 1 października 2013 r. i którzy chcą uzyskać aktualne uprawnienia podstawowe (ECDL BASE, S1, S2, S3, e-citizen) muszą:

  • legitymować się certyfikatem ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub mieć zdane co najmniej 2 moduły ECDL ADVANCED,
  • odbyć szkolenie podstawowe (cena specjalna – 215,25 zł brutto, dla członków PTI – 172,20 zł brutto),
  • zaliczyć Test Egzaminatora.

Odpłatność wynosi 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki).
Wpłaty prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł wpłaty
: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL

Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres:beata.chodacka(at)ecdl.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

Skany dokumentów  proszę przesłać e-mailem beata.chodacka(at)ecdl.pl,  natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.
Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.
Beata Chodacka
Koordynator Regionalny ECDL
w Małopolsce
Tel. 502 390 129


Udostępnij tą wiadomość: