Oddział Małopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Kraków we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie dla kandydatów na Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego.

Termin

 

Szkolenie odbędzie się 10 lipca 2018 (wtorek) godz. 9:00-16:00 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym, ul. Batorego 1/3 Kraków.
Zainteresowanych proszę o kontakt beata.chodacka@ecdl.pl (tel. 502-390-129) – kontakt mailowy preferowany.

Wymagania

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

  1. Przesłanie na adres beata.chodacka@ecdl.pl informacji o chęci uczestnictwa w szkoleniu.
  2. Dostarczenie na szkolenie do wglądu certyfikatu potwierdzającego zdane egzaminy ECDL.
  3. W przypadku kandydatów spoza województwa małopolskiego należy przesłać rekomendację Koordynatora Regionalnego ze SWOJEGO Regionu (ze względu na miejsce zamieszkania).
  4. Dokonanie płatności wynosi 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki konieczne uregulowane składki za bieżący rok).

Dla osób, które chcą odnowić uprawnienia muszą:

  • legitymować się certyfikatem ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD lub mieć zdane co najmniej 2 moduły ECDL ADVANCED,
  • odbyć szkolenie podstawowe (cena specjalna – 215,25 zł brutto, dla członków PTI – 172,20 zł brutto).

Opłaty

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103

Bank Zachodni WBK S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie ECDL Kraków

Faktury

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Dane do wystawienia faktury proszę przesłać na adres biuro@ecdl.pl wraz z potwierdzeniem przelewu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Beata Chodacka beata.chodacka@ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany)
Tel. 502 390 129
Koordynator Regionalny ECDL w Małopolsce


Udostępnij tą wiadomość: