Oddział Małopolski PTI i Koordynator Produktu ECDL CAD we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów ECDL CAD. Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL CAD.

 

Termin

Szkolenie odbędzie się 10 lipca 2018 godz.11.30-13:30 w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym w Krakowie ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków (I piętro).

Uwaga! Osoby NIE posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL uczestniczą w szkoleniu od godz. 9:00.

Zainteresowanych proszę o kontakt: Katarzyna Gardeła k.gardela@bis.krakow.pl tel: 12 2927890 w 24.

Wymagania

Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:

  1. Zgłosiła swój akces bycia Egzaminatorem.
  2. Udokumentuje co najmniej 3-letnie doświadczenie w praktyce profesjonalnej (zawodowej) lub dydaktycznej w narzędziach CAD. Dokumenty należy przesłać faxem (12 292 78 90) lub mailem do Koordynatora ECDL CAD bohdan.lisowski@ecdl.pl.
  3. Jest Egzaminatorem podstawowego ECDL Core lub jest członkiem PTI lub posiada rekomendacje Koordynatora (Regionalnego, Ogólnopolskiego lub Produktu) ECDL.
  4. Posiada certyfikat ECDL CAD lub certyfikat Autodesk Approved Instructor Certificate lub Autodesk Certified Professional lub analogiczny (ale nie Autodesk Certificate of Completion).

Egzamin ECDL CAD można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL CAD, lista na stronie: www.ecdl.pl.

Egzaminy ECDL CAD w Krakowie można zdać w Laboratorium przy KCE po ustaleniu terminu z egzaminatorem. Proszę o kontakt z egzaminatorem Katarzyna Gardeła k.gardela@bis.krakow.pl tel:12 2927890 w 24.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Dokumenty zgłoszeniowe:

  • karta zgłoszenia,
  • dowód wpłaty,
  • kserokopie certyfikatu ECDL CAD. W przypadku zdanych egzaminów, które są widoczne w systemie eECDL proszę jedynie o taką informację.

Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem na adres: b.baziak@bis.krakow.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.

Opłaty

Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi:

  • 492,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla osób nie posiadających uprawnień ECDL,
  • 246,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) – dla egzaminatorów ECDL.

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne
00-394 Warszawa
Ul. Solec 38/103

Bank Zachodni WBK S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, szkolenie ECDL Kraków

Faktury

Przypomnienie:

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: b.baziak@bis.krakow.pl.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych.

Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Bohdan Lisowski
Koordynator Produktu ECDL CAD

 


Udostępnij tą wiadomość: