Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Małopolski we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie Egzaminatorów ECDL CAD. Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2013 roku (piątek) i zostanie przeprowadzone Krakowie w godzinach 11:00 – 15:30 (miejsce zostanie podane w późniejszym terminie).

ecdl_cad

Program szkolenia

10:00 – 11:00 Egzamin dla osób chętnych
11:00 – 11:15 Rejestracja, sprawdzenie dokumentów
11:15 – 12:45 cele ECDL, wdrożenie ECDL CAD – Bohdan Lisowski
12:45 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 14:45 Procedura prowadzenia egzaminów w panelu eECDL.pl – Urszula Rutka
14:45 – 15:15 Zakończenie, podsumowanie, pytania dyskusja
15:15 – Wręczenie dokumentów

Zapisy

Zapisy oraz informacje: Urszula Rutka u.rutka@bis.krakow.pl tel: 12 2927890 wew. 31.

Oryginały Karty Rejestracji Egzaminatora, ksero certyfikatu ECDL-CAD, potwierdzenie dowodu wpłaty oraz udokumentowanie, co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy (lub dydaktyce) w narzędziach CAD należy przesłać pocztą na adres Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego: ul. Smoleńsk 25, 31-108 Kraków lub przywieźć na szkolenie.

Dla kogo?

Egzaminatorem ECDL CAD może zostać osoba, która:

  • zgłosiła swój akces bycia Egzaminatorem poprzez wypełnienie i przesłanie do organizatora szkolenia Kartę Rejestracji Egzaminatora ECDL CAD
  • udokumentuje co najmniej 3-letnie doświadczenie w praktyce profesjonalnej (zawodowej) lub dydaktycznej w narzędziach CAD
  • jest Egzaminatorem podstawowego ECDL Core lub jest członkiem PTI (sprawdź jak zostać członkiem PTI) lub posiada rekomendacje Koordynatora (Regionalnego, Ogólnopolskiego lub Produktu) ECDL
  • posiada certyfikat ECDL CAD lub certyfikat Autodesk Approved Instructor Certificate lub Autodesk Certified Professional lub analogiczny (ale nie Autodesk Certificate of Completion)

Egzaminy ECDL CAD

Egzamin ECDL CAD można zdawać wyłącznie w Laboratoriach ECDL CAD. Lista laboratoriów dostępna jest na stronie: www.ecdl.pl.

Egzaminy ECDL CAD w Krakowie można zdać w Laboratorium przy KCE w każdy piątek lub w innym umówionym terminie.
Proszę o kontakt z egzaminatorem Urszulą Rutka u.rutka(at)bis.krakow.pl tel: 12 2927890 wew. 31.

Opłaty

Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 400,00 zł netto* (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie).

* Do kwoty netto doliczany jest 23% VAT. Warunkiem uzyskania faktury zwolnionej z VAT jest wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną odpowiedniego oświadczenia (Pobierz oświadczenie VAT PTI).

Należność proszę wpłacać na konto:
Oddział Małopolski PTI
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Tytuł: „imię nazwisko szkolenie egzaminator ECDL CAD”

PRZYPOMNIENIE!

Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.
Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie danych mailem na adres: u.rutka(at)bis.krakow.pl.


Udostępnij tą wiadomość: