Ruszyła I edycja warsztatów „Elementarny kurs programowania w języku C++”.

Warsztaty organizuje Oddział Małopolski PTI, a zajęcia odbywają się w Uczelnianym Centrum Informatycznym Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, dzięki uprzejmości Dyrektora UCI, dra Macieja Zygmunta.

Wspólna propozycja Małopolskiego Oddziału PTI oraz  Youngcoder spotkała się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony, w związku z tym zdecydowaliśmy się uruchomić kolejną grupę.

O szczegółach szkolenia mogą Państwo przeczytać w wiadomości „Warsztaty C++„.

Zajęcia dla drugiej grupy zaplanowaliśmy w terminach:

  • 23.04.2013
  • 14.05.2013
  • 28.05.2013
  • 04.06.2013

Kurs obejmuje 32 godziny

  • 16 godzin zajęć dydaktycznych z trenerem
  • 16 godzin samodzielnej pracy na platformie Youngcoder

Program zajęć warsztatowych przewiduje rozwiązywanie konkretnych zadań dobranych do omawianych problemów, które docelowo mogą zostać użyte w pracy z uczniami.

Koszt udziału w zajęciach warsztatowych

  • 450 zł (netto)*
  • 180 zł (netto)* – nauczyciele
  • 120 zł (netto)* – egzaminatorzy ECDL, mający podpisaną aktualną umowę
  •   90 zł (netto)* – członkowie PTI

*Do kwoty netto doliczany jest 23% VAT. Warunkiem uzyskania faktury zwolnionej z VAT jest wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną odpowiedniego oświadczenia (Pobierz oświadczenie VAT PTI).

Wpłat należy dokonać na konto Oddziału Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa, 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131 W tytule: Imię, nazwisko, warsztaty C++

Miejsce zajęć

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w wyznaczonych dniach od 17:00 – 20:00 w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH al. Mickiewicza 30 Kraków pawilon C1, sala 511a.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w warsztatach, proszę wypełnić poniższy formularz. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyświetl formularz w nowym oknie.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem szkolenia, kol. Beatą Chodacką (b.chodacka(at)ecdl.malopolska.pl).


Udostępnij tą wiadomość: