Zeszłoroczny sukces uczniów z Małopolski w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „TIK? – TAK!” rozpalił apetyty młodych adeptów Informatyki z naszego regionu.
Trzymamy kciuki i liczymy, że Małopolanie zdobędą najwyższe nagrody!

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chcemy stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Naszym celem jest również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Udział w konkursie dla uczniów jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzony będzie w trzech etapach:
– etap szkolny: 8-12 kwiecień 2013,
– etap regionalny: 19 kwiecień 2013,
– finał 15 maj 2013 podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Na chwilę obecną aż 20% z zarejestrowanych szkół pochodzi z województwa małopolskiego, co oznacza iż niemal co 4-ty uczestnik konkursu będzie naszym reprezentantem w grze.

TIK TAK - ranking kwiecień 2013

Aktualny ranking zarejestrowanych szkół i uczniów można sprawdzić na stronie http://www.tik-tak.eecdl.pl/rankingi.
Konkurs objęty jest między innymi honorowym patronem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Udostępnij tą wiadomość: