XIV Zjazd PTI nadał tytuł Członka Honorowego PTI kol. Beacie Chodackiej. Gratulujemy prof. Krzysztofowi Diksowi, który został przyjęty w poczet członków honorowych PTI. Członkostwo honorowe PTI przyznawane jest osobom z wybitnym dorobkiem na rzecz rozwoju Informatyki i PTI. Lista członków Honorowych Towarzystwa tutaj Złota Odznaka PTI została przyznana Marianowi Bubakowi. Lista członków wyróżnionych złotą odznaką tutaj. SerdecznieCzytaj dalej..

5 grudnia 2019, podczas dorocznej konferencji Umiejętności Cyfrowe 2019.pl „Jak zwiększyć umiejętności cyfrowe Polaków „ została ogłoszona Lista 100‚2019 – lista 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w ostatnim roku. W gronie osób wyróżnionych znalazła się Wiceprezes naszego Oddziału Beata Chodacka, która od lat podejmuje liczne inicjatywy dlaCzytaj dalej..

Serdecznie gratulujemy kol. prof. dr. hab. Ryszardowi Tadeusiewiczowi honorowego tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego. Fot. Adam Wojnar, gazetakrakowska.plUniwersytet Rolniczy, za wnioskiem Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki przyznał ten zaszczytny tytuł w związku z wyjątkowym wkładem prof. Tadeusiewicza w rozwój biocybernetyki – nauki będącej uściskiem dłoni nauk przyrodniczych i nowych technologii. Więcej na ten temat można przeczytać w obszernych relacjach z wydarzenia: http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/Czytaj dalej..