XIV Zjazd PTI nadał tytuł Członka Honorowego PTI kol. Beacie Chodackiej.

Gratulujemy prof. Krzysztofowi Diksowi, który został przyjęty w poczet członków honorowych PTI.

Członkostwo honorowe PTI przyznawane jest osobom z wybitnym dorobkiem na rzecz rozwoju Informatyki i PTI.

Lista członków Honorowych Towarzystwa tutaj

Złota Odznaka PTI została przyznana Marianowi Bubakowi.

Lista członków wyróżnionych złotą odznaką tutaj.

Serdecznie gratulujemy!!


Udostępnij tą wiadomość: