XIV Zjazd PTI za nami. Nasi delegaci: Marek Valenta, Marian Bubak, Beata Chodacka, Jerzy Jaworowski, Jacek Kaczor, Łukasz Łakomski, Piotr Nawakowski, Tomasz Szmuc, Anna WrzecionoJerzy Zaczek reprezentowali nasz Oddział.

Członkowie naszego oddziału pracowicie spędzili czas przygotowań do zjazdu jak i sam zjazd. W zespole organizacyjnym pracowali Anna WrzecionoJerzy Zaczek, w zespole programowym Marian Bubak.

W przeprowadzeni Zjazdu mieli istotny udział:

  • Marian Bubak – w Prezydium Zjazdu,
  • Jerzy Jaworowski – w Komisji Uchwal i Wniosków,
  • Tomasz Szmuc – w Komisji Uchwal i Wniosków,
  • Jerzy Zaczek – w Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej.

Decyzją delegatów na stanowisko Prezesa PTI ponownie wybrany został Wiesław Paluszyński.

Członkowie naszego Oddziału będą w tej kadencji pracować we władzach centralnych.
Wiceprezesem ds naukowym został Marian Bubak – wiemy, jako członkowie naszego Oddziału, że będzie znakomicie sprawował tę funkcję. Z naszego oddziału w skład Zarządu Głównego weszła kol. Beata Chodacka. Do Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany Jacek Kaczor, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego Tomasz Szmuc.

W skład Rady Naukowej PTI z naszego Oddziału weszły następujące osoby:

  • Marian Bubak
  • Marek  Kisiel-Dorohinicki
  • Anna   Stolińska
  • Tomasz Szmuc

Zarząd Główny w kadencji na lata 2023-2026 będzie pracował w następującym składzie:

Wiesław Paluszyński (prezes)
Marian Bubak (wiceprezes ds. naukowych)
Anna Beata Kwiatkowska(wiceprezes ds. edukacji)
Adam Szabuniewicz (wiceprezes ds. gospodarczych)
Dariusz Rosłon (skarbnik)
Marcin Paprzycki (członek Prezydium Zarządu Głównego)
Marek Bolanowski (członek Prezydium Zarządu Głównego)
Arkadiusz Banasik
Beata Chodacka
Przemysław Jatkiewicz
Tadeusz Kifner
Tomasz Klasa
Tomasz Królikowski
Wojciech Kulik
Grzegorz Szyjewski
Marek Ujejski

fot. Paulina Giersz

Główna Komisja Rewizyjna w kolejności od lewej:

Jacek Kaczor, Małgorzata Żbikowska, Ewa Szymala (przewodnicząca), Robert Milewski, Jacek Pulwarski.

fot. Paulina Giersz

Główny Sąd Koleżeński w kolejności od lewej:

Tomasz Szmuc, Grzegorz Cenkier, Barbara Królikowska (wiceprzewodnicząca), Marek Holyński (przewodniczący), Rafał Kołodziejczyk


Udostępnij tą wiadomość: