Zanim zostaną udostępnione dokumenty Zjazdu: Statut i uchwały, przedstawiam krótką informację o tym, jak pracował i co wypracował Zjazd po rzetelnej dyskusji. W Zjeździe uczestniczyło 73 delegatów, co dawało nam prawo do dokonywania zmian w Statucie PTI (większością 2/3 głosów) i podejmowania uchwał (zwykłą większością). Zjazd obradował pod przewodnictwem, wybranego na wniosek Prezesa PTI Wiesława Paluszyńskiego, Prezydium w składzie: koledzy Marian Bubak –Czytaj dalej..

XIII Zjazd PTI zakończył obrady. Nowym prezesem PTI został Kolega Wiesław Paluszyński z Oddziału Mazowieckiego, członek honorowy PTI. Serdecznie gratulujemy i życzymy Koledze Prezesowi, oraz nam wszystkim, owocnego okresu dla PTI, dynamicznego rozwoju i przyjemności ze wspólnej pracy. Na stronie głównej PTI niebawem pojawi się pełna informacja o wybranych władzach. Wszyscy kandydaci Oddziału Małopolskiego do władz naczelnych PTICzytaj dalej..