Dzisiaj, 28 marca 2012 roku w gmachu Politechniki Krakowskiej odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału.

Celem spotkania była dyskusja nad założeniami Strategii Małopolska 2020, omówienie sytuacji na rynku pracy w naszym regionie w 2011 roku oraz przedstawienie sprawozdania z bieżącej działalności Partnerstwa.

Szczegóły spotkania omówiono na stronie pociagdokariery.pl..

Ze strony Małopolskiego Oddziału PTI w spotkaniu udział wzięły Beata Chodacka oraz Alicja Pituła.


Udostępnij tą wiadomość: