W sobotę 31 marca upływa termin wpłacania składek za rok 2012

Przypominamy, iż w 2010 roku zmienił się numer rachunku OMP PTI. Konto w banku PKO BP zostało zlikwidowane.

Aktualny numer rachunku:

Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Udostępnij tą wiadomość: