Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Małopolskiego odbędzie się w dniu:

czwartek 30.03.2023 o 18.00

w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali 1.19 Instytutu Informatyki AGH oraz zdalnie na platformie WebEx (link zostanie podany w późniejszym terminie).

Podczas spotkania nastąpi podsumowanie 3-letniej kadencji obecnego Zarządu Oddziału, wybór nowych władz Oddziału, wybór 10 delegatów na XIV Zjazd PTI, przyjęcie programu.

Spotkanie odbędzie się na terenie Instytutu Informatyki AGH, Kraków, ul. Kawiory 21, budynek D17, sala 1.19.

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia OM PTI z dnia 9 marca 2023 roku (PDF, 242kB)
  • Sprawozdanie z działalności Oddziału Małopolskiego PTI w kadencji 2020-2023 roku (PDF, 510Kb) (prezentacja)
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału Małopolskiego PTI z kadencji od 2.06.2020 do 30.03.2023 (PDF, 307kB)
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Małopolskiego PTI z kadencji od 2.06.2020 do 30.03.2023 (PDR, 523kB)
  • Regulamin wyborów Władz Oddziału i Delegatów (PDF, 627kB) (DOCX, 117kB)
  • Regulamin Obrad (PDF, 616Kb) (DOCX, 115kB)
  • Porządek Obrad (PDF, 361kB) (DOCX, 209kB)
  • Materiały Programowe przed IV Zjazdem PTI (PDF, 215kB)
  • Propozycja Programu dzialania OM PTI w latach 2023-26 (PDF, 122kB)


Udostępnij tą wiadomość: